Specialister i debitorfinansiering

Midt Factoring er specialiseret i at stille likviditet til rådighed for din virksomhed gennem finansiering af dine tilgodehavender hos dine kunder. Nogen kalder det også for fakturabelåning eller factoring.

Du opnår, at din debitormasse omdannes til likviditet i samme øjeblik, som fakturaen afsendes til din kunde. Kreditsalg omdannes med andre ord til kontantsalg, uanset kredittidens længde.

Sådan fungerer debitorfinansiering/fakturabelåning

Når Midt Factoring har modtaget fakturaoplysninger fra dig, sørger vi omgående for, at fakturaen bogføres, og samtidig udbetaler vi typisk 80% af fakturabeløbet inkl. moms til dig. Du modtager den resterende del, når din debitor har indbetalt det fulde fakturabeløb.

Vi beregner dagligt dit disponible beløb med baggrund i den aktuelle debitormasse. Du kan følge med via MF Online. Du bestemmer selv – fra dag til dag – om det disponible beløb skal udbetales, bruges til nedbringelse af bankgæld eller anvendes som likviditetsbuffer.

Kontakt