Fakturadistribution

Midt Factoring kan stå for distributionen af dine fakturaer og kreditnotaer til dine kunder i både ind- og udland. Distribution sker enten elektronisk, eller ved at vi udprinter og sender dine fakturaer med post.

Når kunden ikke betaler som aftalt

Hvis en kunde ikke betaler rettidigt, igangsætter Midt Factoring en fast opfølgningsprocedure. Vi følger op både skriftligt og pr. telefon. Typisk følger vi skriftligt op 2 gange og 1 gang pr. telefon, men hvis du har særlige ønsker, kan disse også tilgodeses.

Internationale kunder håndteres med samme professionalisme, og da vi skriver og taler de fleste europæiske sprog, vil henvendelse som hovedregel ske på debitors modersmål. Det giver langt større smidighed og langt færre misforståelser.

Hvis den manglende betaling skyldes indsigelser mod leverancen, håndteres de af Midt Factoring i samarbejde med dig. Når der efterfølgende indgås betalingsaftaler, vil indhold og betingelser straks være tilgængelige på MF Online, hvor du kan følge hele betalingsforløbet.

Beregning af morarenter

Når dine kunder ikke betaler rettidigt, kan Midt Factoring beregne og tilskrive morarenter og rykkergebyrer på den enkelte debitors konto. Samtidig udsendes en rentenota med specifikation af rentebeløbet, og du kan følge posteringerne via MF Online.

Vi håndterer dine inkassoudfordringer

Alle virksomheder oplever på et tidspunkt, at en debitor ikke betaler en faktura som aftalt. Og det hænder også, at betaling stadig udebliver på trods af både telefoniske og skriftlige henvendelser.

Næste skridt kan være at indlede en inkassosag – under forudsætning af at debitor ikke har gjort indsigelse mod fordringen.

Midt Factoring har stor rutine i håndteringen af inkassoopgaver, og vi kan efter aftale stå for administrationen af dine inkassosager. Som en del heraf håndterer vi al dialog med advokater og retsinstanser – også i udlandet.

Kontakt

Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her