Factoring er oplagt i mange situationer

Vækst kræver likviditet

Virksomheder, som oplever kraftig vækst, kan ofte ikke realisere deres fulde vækstpotentiale på grund af mangel på driftskapital.

Et samarbejde med Midt Factoring giver mulighed for en finansiel udnyttelse af debitormassen, der følger virksomhedens aktivitetsniveau fuldstændigt. Dermed frigøres yderligere arbejdskapital, som kan understøtte væksten.

Eksport kræver viden om lokale økonomiske forhold

Når en virksomhed angriber nye markeder, opstår der behov for viden om handels- og betalingsbetingelser. Ofte er der behov for at kunne tale og korrespondere på andre fremmedsprog end engelsk og tysk.

Midt Factoring har stor erfaring med handelsmønstre på de fleste eksportmarkeder. Når du outsourcer dit debitorbogholderi, opnår du adgang til samme dybe viden som en virksomhed, som har mange års erfaring med det pågældende marked. Samtidig får du mulighed for at eliminere eventuelle valutakursrisici.

Debitorbogholderiet skal også fungere under ferie og sygdom

Mange virksomheder er administrativt sårbare over for store sæsonudsving, sygdom, opsigelser, barselsforløb m.m.

Med Midt Factoring som samarbejdspartner er du sikker på, at der altid er den nødvendige kapacitet til rådighed for at få løst de administrative opgaver omkring dine debitorer uden forsinkelser.

Nye ejerforhold kan kræve ekstra kapital

I forbindelse med generations- og ejerskifte kan der være behov for at skaffe ekstra kapital for at kunne etablere et varigt, bæredygtigt fundament for virksomhedens fremtid. Virksomhedens debitormasse kan gennem et samarbejde med Midt Factoring danne grundlag for en langsigtet finansiel struktur i virksomheden.

Rekonstruktion, betalingsstandsning eller konkurs

Desværre har ikke alle virksomheder evnen til at overleve - undertiden går virksomheder konkurs, og store værdier risikerer at gå tabt.

Midt Factoring har stor erfaring i at deltage i rekonstruktioner, hvor virksomheder reetableres, og værdier og arbejdspladser bibeholdes.

Kontakt

Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her