Risikostyring

Midt Factoring tilbyder en bred vifte af serviceydelser, der alle er med til at reducere vore kunders risici.

Kreditvurdering og kundeoplysninger

Vi er i direkte forbindelse med en række erhvervsdatabaser i både Danmark og i udlandet og kan derfor hurtigt og præcist indhente oplysninger om kapitalforhold og betalingsevnen hos dine debitorer.

Du kan forsikre dig mod tab på dine kunder

Hvad er risikodækning?

Ved risikodækning forstås en vurdering og afdækning af den kreditrisiko, der altid er forbundet ved at handle med sine kunder på kredit. Midt Factoring kan tilbyde at afdække denne risiko. Risikodækning kan bedst sammenlignes med kreditforsikring.

Vi sørger for kreditvurdering af den enkelte debitor, og du får besked om den maksimale dækning, vi kan tilbyde. Vi overvåger løbende saldi på de kunder, som er omfattet af risikoafdækningsaftalen, og du får besked, hvis der er behov for justering af den enkelte kundes kreditmaksimum. Parallelt overvåger vi dine debitorers økonomiske forhold, og du informeres, hvis der er væsentlige ændringer.

Vi dækker op til 90%

Når en af dine debitorer er omfattet af risikodækning, afdækker vi 90% af dit tilgodehavende – naturligvis under forudsætning af at kreditmaksimum ikke er overskredet. En aftale om risikodækning kan omfatte alle dine kunder eller en del af din kundeportefølje efter nærmere aftale.

Undgå valutarisiko, når du handler med udlandet

Med valutakurssikring er det enklere at handle med udenlandske kunder, idet handlen kan foregå i kundens lokale valuta, og du bliver afregnet i danske kroner. Ved at fakturere i kundens valuta bliver man ligestillet med en indenlandsk leverandør, fordi kunden får lettere ved at sammenligne priser. Det betyder konkurrencefordele og øget eksportomsætning.

Når valutakursrisikoen er afdækket hos Midt Factoring, behøver du ikke bekymre dig om udviklingen i kurserne. Vi sørger løbende for kurssikring af dine fordringer i udenlandsk valuta.

Kontakt

Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her