Persondata

INFORMATION OMKRING DATABEHANDLING OG DATABESKYTTELSE

Nærværende information er tilsigtet de personer, som berøres af behandling af personoplysninger, efterfølgende benævnt Personlige Data’ eller ’Data’, hos Midt Factoring A/S. Informationen forklarer, hvorfor Midt Factoring A/S har behov for at indsamle Data, hvordan Data vil blive brugt og beskyttet, hvor længe disse Data vil blive opbevaret og hvilke rettigheder, der er tilknyttet.

Databeskyttelse er altafgørende for at opbygge fortrolige samarbejdsrelationer med vore klienter.

Til det formål overvåger Midt Factoring A/S løbende, at de juridiske krav omkring personlig databeskyttelse efterleves med henblik på at sikre en ansvarlig styring af filer/dokumenter samt større gennemsigtighed omkring databehandlingen.

Hvilke personer og juridiske enheder indsamler vi Data fra?

Data indsamles på klienter/kunder og deres eventuelle juridiske repræsentanter, agenter, relevante kontakter og medarbejdere.

Vi indsamler også personlige Data. Disse Data kan vedrøre dit privatliv såvel som dit professionelle virke (f.eks. navn, fødselsdato, personlige eller professionelle kontaktinformationer, ægteskabelig status, foto, profession etc.).

 

Med hvilket formål indsamles og behandles Data?

I forbindelse med forretningsrelationer, factoring-aktivitet eller debitorforsikring har Midt Factoring A/S behov for at indsamle og behandle visse personlige data med henblik på:

 • At levere de produkter eller serviceydelser, som er en del af det forretningsmæssige samarbejde.

For Midt Factoring A/S er formålet at opfylde en kontrakt eller at indgå en kontrakt/aftale, dvs.:

At administrere konti og gennemføre transaktioner, administrere kunder, at bevilge og administrere rammer/betingelser, kautioner og kreditforsikringsaftaler kræver, at vi indsamler og behandler Data. Ellers er det ikke muligt for Midt Factoring A/S at indgå eller opfylde kontrakten.

 • At efterleve vore juridiske og lovmæssige forpligtelser

For at opfylde vore forpligtelser med hensyn til at være i stand til eventuel påvisning af svindel i forbindelse med betalingstransaktioner, mulighed for at spore virksomheders finansielle transaktioner (registrering af kommunikation) og automatisk informationsudveksling i.f.t. lovpligtig indrapportering til skattemyndigheder, har Midt Factoring A/S behov for at indsamle Data. Hvis dette krav ikke opfyldes, har Midt Factoring A/S ikke længere mulighed for at fortsætte det forretningsmæssige samarbejde.

 • Midt Factoring A/S’ legitime interesse i at udføre databehandlingen

Midt Factoring A/S kan gøre sin ”legitime interesse” i at behandle data gældende, specielt hvis der opstår situationer, som kan udgøre en risiko for Midt Factoring A/S’ forretning.

Dette er for at sikre mod markedsmisbrug, at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, at forhindre svindel, at bekæmpe finansiel kriminalitet mod Midt Factoring A/S og dennes klienter og samarbejdspartnere, at garantere sikkerhed omkring netværk og information, at kontrollere adgang til vores ejendom, videoovervågning, men også for at styre virksomhedens aktiviteter (især generel bogholderi, fakturaadministration, bank og valutaforretninger), kunderelationer, markedsføring, herunder kombination af Data til analyse eller anonymisering, og endelig til brug for  revision og kontrol.

Med hensyn til kreditrammer kan Midt Factoring A/S vurdere de risici, som er forbundet med indstillinger baseret på en automatiseret beslutningsproces, herunder en manuel behandling, hvilket resulterer i en bevilling eller et afslag. Det er muligt at kommentere eller gøre indsigelse mod den endelige beslutning, når behandlingen er afsluttet.

 • Formål, som kræver dit samtykke

Hvis Midt Factoring A/S planlægger databehandlinger der kræver indhentning af samtykke, vil der blive taget kontakt til rette vedkommende og konkret blive bedt om afgivelse af samtykke til indhentning og behandling af data til specifikt angivne formål.

 

Hvem har adgang til Data?

Midt Factoring A/S sikrer, at alle nødvendige forholdsregler for at garantere sikkerheden af de Data, der indsamles, men også deres fortrolighed, er taget; hvilket betyder, at det sikres, at alene autoriserede personer har adgang til disse.

Alene personer, som er autoriserede qua deres beskæftigelse hos Midt Factoring A/S i de relevante afdelinger, som har ansvaret for den tilknyttede behandling, har adgang til Data inden for rammerne af deres rettigheder.

På samme måde kan vores serviceudbydere eller partnere have adgang til Data efter behov, og på en sikker måde behandle disse som led i udførelsen af deres service eller vores partnerskab.

Nogle myndigheder vil også få overført Data i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser.

 

Hvor længe opbevares Data?

Så snart formålet med databehandlingen er opnået med hensyntagen til eventuelle forpligtelser til at opbevare Data, vil Midt Factoring A/S ikke længere opbevare Data.

Opbevaringsperioden varierer alt afhængig af, hvilke Data, det drejer sig om, og til hvilke formål, de er brugt.

 

Hvad er rettighederne omkring Data?

Inden for de begrænsninger og betingelser, som ligger i persondataforordningen kan man:

 • Få oplyst hvilke Data vi har registreret
 • Korrigere, opdatere og slette Data af legitime grunde
 • Gøre indsigelse mod behandlingen af Data af legitime grunde, og i forbindelse med henvendelse uden krav om begrundelse
 • Anmode om overførsel af Data til behandling baseret på samtykke eller på effektueringen af en kontrakt, som er eller vil blive indgået,
 • Anmode om en begrænset behandling af Data
 • Tilbagetrækning af samtykke, når det ønskes og er muligt af hensyn til det fortsatte samarbejde.
 • Indgive en klage til en national tilsynsmyndighed

Midt Factoring A/S påberåber sig ret til at kræve betaling for omfattende opgaver af ekstraordinær karakter vedrørende Data.

 

 

Hvordan udøver du dine rettigheder?

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, så kontakt venligst vores databeskyttelsesansvarlige pr. e-mail eller post, hvor du angiver dit navn, efternavn, kontaktoplysninger og medsender legitimation.

 

 

Postadresse

E-mail

Nygade 111, 7430 Ikast

GDPR@midtfactoring.dk

 

 

 

Du kan til enhver tid indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, nemlig den nationale tilsynsmyndighed i det land, hvor du er bosiddende, eller dit arbejdssted eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse af bestemmelserne blev begået. I Danmark har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 

 

 

 

Kontakt

Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her