Factoring – oplagt til moderne virksomheder

Hvad er factoring?

Factoring er oplagt for virksomheder, som ønsker at outsource den administrative håndtering af debitorbogholderiet og samtidig udnytte mulighederne for at aktivere udestående fordringer til likviditet her og nu gennem debitorfinansiering.

Factoring – af nogle også kaldet fakturabelåning eller debitorfinansiering - er et oplagt alternativ eller supplement til en traditionel kassekredit. Samtidig er der knyttet en række services til moderne factoring.

Derfor er factoring en attraktiv løsning

Når du outsourcer dit debitorbogholderi, sikrer du en effektiv opkrævning og inddrivelse af dine tilgodehavender hele året rundt – uanset ferie eller spidsbelastninger. Al erfaring siger, at en rettidig og professionel rykkerprocedure sikrer hurtigere indbetalinger, og at der er stor respekt for henvendelser fra et factoringselskab.

Outsourcing giver desuden større fleksibilitet ved, at du konverterer faste omkostninger til variable omkostninger.

Du kan samtidig optimere finansieringen af driften gennem et samarbejde med Midt Factoring. Kreditsalg veksles til kontantsalg og likviditet her og nu, da du hos Midt Factoring typisk får udbetalt 80% af fakturabeløbet samtidig med fakturaens udstedelse. Det er væsentligt mere, end der kan opnås via traditionelle finansieringskilder, og omkostningerne til debitorfinansiering gennem fakturabelåning kan holdes på et lavt niveau.

Factoring fungerer helt ukompliceret – næsten automatisk

Du overdrager informationerne om dine tilgodehavender til Midt Factoring, og samtidig informeres dine kunder om, at alle indbetalinger skal ske til Midt Factoring. Herefter overtager vi den løbende ajourføring af dit samlede debitorbogholderi, hvor hver enkelt faktura følges tæt fra ”vugge til grav”.

Al kommunikation foregår automatisk mellem dit og Midt Factorings økonomisystem, og alle transaktioner er nemt tilgængelige via vores online portal, ”MF Online”

Vi kan supplerende tilbyde en aftale om risikodækning, således at dine kunder kreditvurderes, og vi afdækker en del af risikoen ved at handle med de konkrete kunder.

Debitorfinansiering kan ske løbende i forhold til værdien af debitormassen.

Hvem kan benytte factoring?

De fleste virksomheder, som arbejder inden for B2B, kan udnytte fordelene ved factoring.

Kontakt

Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her