Microsoft Dynamics NAV

       

eFactoring modulet optimerer data-kommunikationen til og fra Midt Factoring ved at tilføje følgende funktioner til Dynamics NAV

 

Debitorstyring - tilmelding til factoring

Kode på debitorniveau, der angiver, om debitor er "tilmeldt" factoring samt hvilket factoringarrangement/klientnummer.

 

Automatisk overdragelsestekst

På fakturaer til debitorer som er tilmeldt factoring, påføres factoring overdragelsestekst på fakturabilaget, i henhold til hvilket land og i hvilken valuta der faktureres.

Tekster hentes fra register hvor aktuelle overdragelsestekster er oprettet med landekode og valutakode. Der er ingen tekst på kreditnotaer.

Betalings-id

Betalings-id påføres fakturaen og betalings-id'et eksporteres sammen med fakturadata. Dansk PBS betalings-id >71<123456789012345+12345678<, norsk OCR betalings-id eller svensk Referensnr.

 

Aktuel fakturaoversigt

Visning af liste med faktura og kreditnotaer, som er dannet til debitorer tilmeldt factoring siden sidste eksport. For overblik over hvor mange faktura og kreditnotaer der er klar til overdragelse til factoringselskab.

Eksport af fakturadata

Eksport af faktura- og kreditnota-data til brug for bogføring hos factoringselskab.

Alle fakturaer og kreditnotaer for debitorer tilmeldt factoring eksporteres til en samlet tekstfil i fastlængdeformat - pr. factoring klientnummer.

Eksport af fakturaimagefil

Eksport af faktura- og kreditnota-bilag som "image" til lagring i factoringselskabs elektroniske arkiv.

Alle fakturaer og kreditnotaer for debitorer tilmeldt factoring eksporteres til en fil i PDF format - pr. factoring klientnummer. Der dannes en PDF fil med alle fakturaer og en anden PDF fil med alle kreditnotaer. Selv om der ikke er enten kreditnotaer eller fakturaer i en batch vil der alligevel blive dannet to PDF Filer.

Eksport af debitor stamdata

Eksport af debitor stamdata til oprettelse af nye debitorer hos factoringselskab til en samlet tekstfil i fastlængdeformat - pr. factoring klientnummer.

Med automatisk styring hvor debitor stamdata automatisk eksporteres første gang en debitor tilmeldt factoring faktureres, såfremt debitor stamdata ikke tidligere er eksporteret.

Endvidere tjekker eFactoring modulet også om der er ændringer til debitor stamdata i forbindelse med dannelse af filer til factoringselskab og medsender evt. ændringer i debitor stamdata filen.

Import af åbne factoring poster

Import af fil fra factoringselskab som indeholder alle åbne posteringer på factoring debitorer. Medtages i Kreditmax beregning og bruges som grundlag for initiering af posteringsjournal.

 

Fakturadistribution (Option)

Der er mulighed for at trække fakturadata ud som XML fil. Herved dannes en XML fil pr. factoring klientnummer. Via denne XML fil kan Midt Factoring foretage fakturadistribution via post/email/fax og diverse ediformater, herunder OIO til offentlige kontorer.

 

Automatisk udligning af overdragede fakturaer

Ved eksport af fakturadata dannes automatisk kassekladde til brug for bogføring og udligning af overdragede faktura og kreditnotaer. Vær opmærksom at denne funktion medfører at debitor bogholderiet i eget ERP system nulstilles. Det betyder at kontoudtog, saldolister mv. på debitorer tilmeldt factoring skal hentes fra MF-Online, da debitorer i eget ERP er uden saldo. Det betyder også at en evt. Provisions beregning af betalte fakturaer bliver forkert, da fakturaen står som betalt, når den er overdraget til Midt Factoring A/S.

 

Factoring aktiv Ja/Nej

Denne funktion er tiltænkt, når factoring installationen finder sted. Alle funktioner gennemtestes og afprøves ’Markering(Ja)’. Herefter kan økonomisystemet uændret køre videre ’Markering(Nej)’ indtil overgang til factoring, hvorefter funktionen igen markeres/Ja.

Markering/Ja:   Overdragelsestekster udskrives på faktura 
Markering/Nej:    Overdragelsestekster udskrives ikke på faktura.

 

URL integration

Via menupunkt på debitor startes MF-Online og debitor findes frem. Første gang skal der logges ind.

FTP overførsel Ja/Nej

Automatisk overførsel af filer til Midt Factoring. Fakturapost fil, Debitor stamdata fil og Fakturaimage fil overføres automatisk af programmet via FTP, sikret med SSL certifikat, til Midt Factorings interne system.

 

Indlæsning af posteringsjournal

Denne funktion kan bruges i stedet for Automatisk udligning af overdragede fakturaer og Import af åbne factoring poster. Posteringsjournaler kan importeres fra MF-Online og bogføres i eget ERP system. Hvorved eget debitorbogholderi synkroniseres med Midt Factoring debitorbogholderi. Anbefales hvis man ønsker kreditmax styring og eller provisionsberegning af betalte fakturaer. Denne funktion kræver flere interne ressourcer end Automatisk udligning.

 

Indlæsning af posteringer til Sikringskontoen

Posteringer til sikringskontoen kan importeres fra MF-Online og bogføres i eget ERP system. Hvorved egen sikringskonto synkroniseres med Midt Factorings Sikringskonto. Funktionen bogfører afregninger, evt. kursdifferencer og andre posteringer på sikringskontoen. Funktionen er kun tilgængelig for klienter der har tegnet MF Online Abonnement.

 

Overførselsarkiv

Tidligere overførsler slettes ikke, men gemmes i et Overførselsarkiv, hvorfra det er nemt at gendanne filer til Midt Factoring. Arkivet giver også et godt overblik over, hvad der tidligere er sendt til Midt Factoring.

SUPPORT

eFactoring vil blive udviklet i samme takt som Dynamics NAV, så vore kunder altid kan opgradere til den nyeste udgave af Dynamics NAV.

eFactoring er tilgængelig til følgende Dynamics NAV versioner: 2013, 2013r2, 2015 og 2016.

eFactoring supporteres på følgende Dynamics NAV versioner: 2013, 2013r2, 2015 og 2016.

eFactoring vil være tilgængelig til nye versioner af Dynamic NAV inden for 3 måneder efter, at Microsoft frigiver en ny version.

eFactoring support lifecycle følger den Dynamics NAV version, den er installeret i.

Midt Factoring A/S garanterer, at support-henvendelser vil blive besvaret inden for 6 timers normal arbejdstid.

Kontaktinformation til Support på eFactoring: it@midtfactoring.dk

FAQ

 1. Hvordan tilmelder jeg en ny kunde til factoring?

  Svar: Ved på kundekortet at trykke på eFactoring ikonet og efterfølgende udfylde Klientnummer, som kunden skal tilknyttes.

 2. Hvordan afmelder jeg en kunde fra factoring?

  Svar: Ved på kundekortet at trykke på eFactoring ikonet og efterfølgende sætte flueben i feltet Stop Factoring.

 3. Hvordan stopper jeg udtagning af advisnummer på en debitor?

  Svar: Ved på kundekortet at trykke på eFactoring ikonet og efterfølgende sætte flueben i feltet Stop Advis.


   
 4. Hvad gør jeg når fakturabogføringen bliver afbrudt med følgende fejlmeddelelse: Mangler Factoring tekst for Tekstkode: %3 på Valuta: %1 og Landekode: %2? 

  Svar: Fejlen skyldes at der ikke er oprettet en gyldig tekstkombination for Tekstkode på klienten og Landekode og Valuta på den aktuelle faktura. Den manglende kombination skal oprettes under Tekstkombinationer i eFactoring modulet. Se nedenstående skærmbillede.


   
 5. Hvordan stopper jeg en faktura fra at blive sendt til MF-Online?

  Svar: Det er altid muligt at stoppe en faktura fra at blive overført til MF-Online ved i Factoring poster at sætte feltet overfør til Nej.

Kontakt

Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her