Samarbejde med Midt factoring

Nærheden er altafgørende

Factoring er vores kernekompetence og primære forretningsområde, og vi har kun interesse i at lave factoringløsninger, der også er fordelagtige for vores kunder. Vi lever af gode og langvarige samarbejdsrelationer.

Via faste kontaktpersoner og en tæt daglig dialog opnås et indgående kendskab til virksomheden og dens kunder.

Vi spiller sammen elektronisk

Med selvbetjeningsuniverset MF Online er der altid opdateret information tilgængelig om virksomhedens debitorer. Her kan der i stil med en netbank søges information om fordelingen af og bevægelserne i debitormassen.

En neutral og uafhængig partner

Midt Factoring A/S kan samarbejde med virksomheder uafhængigt af, hvilke pengeinstitutter virksomheden samarbejder med. Vi betragter et factoringsamarbejde som et supplement til traditionelle bankforretninger - og vi betragter forholdet til vores kunder som et partnerskab, der udvikles og tilpasses over tiden.

Er factoring besværligt?

Det ligger i sagens natur, at vores løsninger aflaster virksomheden for administrative byrder. Når fakturaen er sendt, sørger vi for resten. Samtidig kan virksomheden via MF Online løbende følge sine debitorer. Næsten al information kan overføres elektronisk til Midt Factoring A/S og tilsvarende føres automatisk tilbage til virksomhedens økonomisystem. 

 

Mister man ikke følingen med sine kunder?

Vi bliver ofte spurgt, om factoring ikke er et forstyrrende element i samarbejdet mellem virksomhed og kunde. I virkeligheden er sammenhængen den omvendte: Kundeforholdet forstyrres ikke af betalingsprocedurer og forhandlinger om kredittider. Midt Factoring A/S lever af at få kunderelationer til at køre optimalt, og den løbende dialog med vores kunder holder altid virksomheden up-to-date omkring sine kunder.

 

Factoring signalerer orden i tingene

Vi støder undertiden på den fordom, at factoring kun er for skrantende virksomheder - og at virksomhedens kunder derfor vil være skeptiske, hvis deres leverandør indleder et samarbejde med os.

Virkeligheden er præcist den modsatte: Virksomheder, der benytter factoring, signalerer en aktiv stillingtagen til deres forretning - og at man har valgt en samarbejdspartner til at håndtere opgaver, som ikke er virksomhedens kerneforretning.

Kontakt

Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her